Nam, 1 tuổiĐang mở

Em có hai cục gì ở dưới hàm đấy có phải hạch kh ạ

05/01/2022

8 Trả lời

0 Cảm ơn

Dương Thị Hạnh

Nam, 1 tuổi

Hai cục đấy phải cục tuyến nước bọt hàm dưới kh bác sĩ

05/01/2022

Dương Thị Hạnh

Nam, 1 tuổi

Cái đây hai cục đấy củng có lâu rồi bác sĩ

05/01/2022

Dương Thị Hạnh

Nam, 1 tuổi

Em có hoa với đau họng với em có cái răng mọc ngầm

05/01/2022

ĐẶT CÂU HỎI VỚI BÁC SĨ

avatar-user
Tuổi
Thêm ảnh
* Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị công khai