Nữ, 20 tuổiĐang mở

E bi trao ngược dạ dày uog thuic hoai k bot vay e co can di noi soi lai nua k bs

07/01/2022

15 Trả lời

0 Cảm ơn

Trần Thị Hoa

Trần Thị Hoa

Em bị bao lâu rồi?

07/01/2022

Trần Thị Hoa

Nữ, 20 tuổi

E bị như vậy may thag rùi uog thuốc k thấy đo gì hết giờ e có cần đi nội soi lai k chi

07/01/2022

Trần Thị Hoa

Nữ, 20 tuổi

Mog chi tư vấn cho e ak

07/01/2022

Trần Thị Hoa

Nữ, 20 tuổi

Chào chi

07/01/2022

Trần Thị Hoa

Trần Thị Hoa

Chào em

07/01/2022

ĐẶT CÂU HỎI VỚI BÁC SĨ

avatar-user
Tuổi
Thêm ảnh
* Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị công khai