Nam, 27 tuổiĐang mở

Kq siêu âm tim 3 thâng trc của e, bác sỹ cho e hỏi sao chỉ số EF trong ảnh chụo vs kêt luận khác nhau v ạ. Sáng nay e đo ecg thi thấy ghi phì đại tâm thất

17/01/2022

5 Trả lời

0 Cảm ơn

Nguyễn Tuấn Long

Nam, 27 tuổi

Kq siêu âm là 3 tháng trc ạ, còn này là sáng nay ạ

17/01/2022

Nguyễn Tuấn Long

Nam, 27 tuổi

17/01/2022

Nguyễn Tuấn Long

Nguyễn Tuấn Long

Ko thấy trong kết luận bạn ạ

17/01/2022

Nguyễn Tuấn Long

Nam, 27 tuổi

Kết quả có thể bị phì đại tâm thất k ạ

17/01/2022

Nguyễn Tuấn Long

Nguyễn Tuấn Long

Có thể BS đo nhiều lần, và ảnh chụp lần đo, không phải là ảnh của kết quả trả lời bạn

17/01/2022

ĐẶT CÂU HỎI VỚI BÁC SĨ

avatar-user
Tuổi
Thêm ảnh
* Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị công khai