Nữ, 22 tuổiĐang mở

Tai em nổi mục mềm giống như thịt dư. Hôm trước em cắt thử đau, chảy máu...

17/02/2022

5 Trả lời

0 Cảm ơn

BS  Nguyễn Công Tâm

BS Nguyễn Công Tâm

Chào e

17/02/2022

BS  Nguyễn Công Tâm

BS Nguyễn Công Tâm

Cục này nổi lâu chưa hay là từ lúc bẩm sinh

17/02/2022

BS  Nguyễn Công Tâm

Nữ, 22 tuổi

Mới đây al

17/02/2022

BS  Nguyễn Công Tâm

Nữ, 22 tuổi

Nổi tách rời ra nhu thịt dư vậy al

17/02/2022

BS  Nguyễn Công Tâm

BS Nguyễn Công Tâm

Em tải được ứng dụng bác sĩ ơi về điện thoại chưa để bác gọi xem thực tế và tư vấn cho em miễn phí

18/02/2022

ĐẶT CÂU HỎI VỚI BÁC SĨ

avatar-user
Tuổi
Thêm ảnh
* Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị công khai