Nam, 20 tuổiĐã đóng

E có quhe với gái mại dâm và khi quhe e có bị tuột bao và đeo lại rồi quhe tiêp vậy có sao không bsi

08/02/2023

15 Trả lời

1 Cảm ơn

Dương Thị Hạnh

Nam, 20 tuổi

Bị tuột ra và e có đeo lại r quhe tiep

08/02/2023

Dương Thị Hạnh

Nam, 20 tuổi

Bao cũ ạ

08/02/2023

Dương Thị Hạnh

Nam, 20 tuổi

Dạ chào bsi

08/02/2023

Dương Thị Hạnh

Dương Thị Hạnh

Đeo lại bao cũ hay đeo bao mới vậy em?

08/02/2023

Dương Thị Hạnh

Dương Thị Hạnh

Chào em

08/02/2023

ĐẶT CÂU HỎI VỚI BÁC SĨ

avatar-user
Tuổi
Thêm ảnh
* Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị công khai