NamĐang mở

19/04/2024

Trả lời

Cảm ơn

Em nên khám trực tiếp. Còn khối sưng do va chạm thường sẽ giảm kích thước, đã 4 năm cũng hơi bất thường

29/07/2023

Nam

dạ không, nguyên vậy không lớn không nhỏ

29/07/2023

Khối này có thay đổi kích thước không em

29/07/2023

Nam

chào bác sĩ

29/07/2023

Chào em

29/07/2023

ĐẶT CÂU HỎI VỚI BÁC SĨ

avatar-user
Tuổi
Thêm ảnh
* Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị công khai