Nam, 29 tuổiĐang mở

Bs cho e hoi truong hop e an no vao la no khó thở..nhu zay la chiu chứng cua benh gi ak

05/09/2021

5 Trả lời

0 Cảm ơn

BS  Nguyễn Công Tâm

BS Nguyễn Công Tâm

Chào bạn

05/09/2021

BS  Nguyễn Công Tâm

BS Nguyễn Công Tâm

Triệu chứng như vậy bao lâu rồi

05/09/2021

BS  Nguyễn Công Tâm

Nam, 29 tuổi

Da khoang 1thang nay r ak

05/09/2021

BS  Nguyễn Công Tâm

BS Nguyễn Công Tâm

Ngoài ăn no là khó thở còn triệu chứng gì khác ko bạn như ợ hơi, ăn không ngon miệng,đau lâm râm...

05/09/2021

BS  Nguyễn Công Tâm

Nam, 29 tuổi

Da ko

05/09/2021

ĐẶT CÂU HỎI VỚI BÁC SĨ

avatar-user
Tuổi
Thêm ảnh
* Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị công khai