Nữ, 40 tuổiĐang mở

Bác sĩ cho e hoi con e 15 tháng mọc mục o khóe mắt hon 10 ngày nay xin hỏi bac sĩ có ảnh hưởng gì ko? Boi thuốc gì cho lặn xuống ạ? E xin cảm on bác sĩ

26/09/2021

7 Trả lời

0 Cảm ơn

ThsBSNT  Nguyễn Sỹ Đức

Nữ, 40 tuổi

Ko có thưa bác sĩ

26/09/2021

ThsBSNT  Nguyễn Sỹ Đức

ThsBSNT Nguyễn Sỹ Đức

Vâng ạ

26/09/2021

ThsBSNT  Nguyễn Sỹ Đức

ThsBSNT Nguyễn Sỹ Đức

trường hợp của con bs muốn đánh giá các triệu chứng và khai thác thêm thông tin

26/09/2021

ThsBSNT  Nguyễn Sỹ Đức

ThsBSNT Nguyễn Sỹ Đức

a đặt lịch khám online miễn phí với bs nhé

26/09/2021

ThsBSNT  Nguyễn Sỹ Đức

ThsBSNT Nguyễn Sỹ Đức

a ấn vào ảnh đại diện bs và đặt lịch nhé

26/09/2021

ĐẶT CÂU HỎI VỚI BÁC SĨ

avatar-user
Tuổi
Thêm ảnh
* Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị công khai