Chọn dịch vụ đặt hẹn

Nhổ răng số 8 tại Phòng khám Đa khoa MEDELAB

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDELAB

3,000,000 đ
detail
Giảm2000K

Bọc răng sứ thẩm mỹ Ceramill tại Phòng khám nha khoa Ngân Phượng

Phòng Khám Nha Khoa Ngân Phượng

3,000,000 đ 5,000,000 đ
detail
Giảm4800K

Bọc răng sứ thẩm mỹ Dmag tại Phòng khám nha khoa Ngân Phượng

Phòng Khám Nha Khoa Ngân Phượng

7,200,000 đ 12,000,000 đ
detail
Giảm2800K

Bọc răng sứ thẩm mỹ HT Smile tại Phòng khám nha khoa Ngân Phượng

Phòng Khám Nha Khoa Ngân Phượng

4,200,000 đ 7,000,000 đ
detail
Giảm1750K

Bọc răng sứ thẩm mỹ Katana tại Phòng khám nha khoa Ngân Phượng

Phòng Khám Nha Khoa Ngân Phượng

1,750,000 đ 3,500,000 đ
detail
Giảm6000K

Bọc răng sứ thẩm mỹ Lava Esthetic tại Phòng khám nha khoa Ngân Phượng

Phòng Khám Nha Khoa Ngân Phượng

9,000,000 đ 15,000,000 đ
detail
Giảm2800K

Bọc răng sứ thẩm mỹ Nacera tại Phòng khám nha khoa Ngân Phượng

Phòng Khám Nha Khoa Ngân Phượng

4,200,000 đ 7,000,000 đ
detail
Giảm3600K

Bọc răng sứ thẩm mỹ Nava Plust tại Phòng khám nha khoa Ngân Phượng

Phòng Khám Nha Khoa Ngân Phượng

5,400,000 đ 9,000,000 đ
detail
Giảm10000K

Bọc răng sứ thẩm mỹ Orodent Bleach Innovation tại Phòng khám nha khoa Ngân Phượng

Phòng Khám Nha Khoa Ngân Phượng

15,000,000 đ 25,000,000 đ
detail
Giảm4800K

Bọc răng sứ thẩm mỹ Orodent Bleach tại Phòng khám nha khoa Ngân Phượng

Phòng Khám Nha Khoa Ngân Phượng

7,200,000 đ 12,000,000 đ
detail