Chọn dịch vụ đặt hẹn

Gói Tiêm chủng Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván-Bại liệt-Viêm gan B-Hib tại PKĐK Quốc tế TRUE HOPE

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ TRUE HOPE

950,000 đ
detail

Gói Tiêm chủng Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván-Bại liệt-Viêm gan B-Hib tại PKĐK Quốc tế TRUE HOPE

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ TRUE HOPE

610,000 đ
detail

Gói Tiêm chủng Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván-Bại liệt-Viêm gan B-Hib-Tiêu chảy tại PKĐK Quốc tế TRUE HOPE

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ TRUE HOPE

1,820,000 đ
detail

Gói Tiêm chủng Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván-Bại liệt-Viêm gan B-Hib-Tiêu chảy tại PKĐK Quốc tế TRUE HOPE

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ TRUE HOPE

1,650,000 đ
detail

Gói Tiêm Chủng Bạch Hầu - Ho gà - Uốn ván - Cúm tại PK Đa khoa Quốc tế TRUE HOPE

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ TRUE HOPE

920,000 đ
detail

Gói Tiêm Chủng Bạch Hầu - Ho gà - Uốn ván - Cúm tại PK Đa khoa Quốc tế TRUE HOPE

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ TRUE HOPE

810,000 đ
detail

Gói Vắc Xin Cho Độ Tuổi Từ 9-26 Tuổi tại PKĐK QUỐC TẾ TRUE HOPE

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ TRUE HOPE

12,245,000 đ
detail

Gói Vắc Xin Cho Phụ Nữ Trước Khi Mang Thai tại PKĐK QUỐC TẾ TRUE HOPE

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ TRUE HOPE

4,645,000 đ
detail

Gói Vắc Xin Cho Trẻ Em Tiền Học Đường tại PKĐK QUỐC TẾ TRUE HOPE

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ TRUE HOPE

5,895,000 đ
detail

Gói Vắc Xin Cho Trẻ Em Từ 0-12 Tháng Tuổi( Prevenar13) tại PKĐK QUỐC TẾ TRUE HOPE

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ TRUE HOPE

14,080,000 đ
detail