Chọn dịch vụ đặt hẹn

Trị liệu các bệnh lý cột sống như: thoát vị đĩa đệm, thoái hoá cột sống, trượt đốt sống với Bác sỹ Mỹ

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - Cầu Giấy

3,500,000 đ
detail

Trị liệu các bệnh lý cột sống như: thoát vị đĩa đệm, thoái hoá cột sống, trượt đốt sống với Bác sỹ Mỹ

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - Hai Bà Trưng

3,500,000 đ
detail

Trị liệu các bệnh lý cột sống như: thoát vị đĩa đệm, thoái hoá cột sống, trượt đốt sống với Bác sỹ Việt Nam

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - Hai Bà Trưng

2,500,000 đ
detail

Trị liệu các bệnh lý cột sống như: thoát vị đĩa đệm, thoái hoá cột sống, trượt đốt sống với Bác sỹ Việt Nam

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - 138 Lý Tự Trọng HCM

2,500,000 đ
detail

Trị liệu các bệnh lý cột sống như: thoát vị đĩa đệm, thoái hoá cột sống, trượt đốt sống với Bác sỹ Việt Nam

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - Cầu Giấy

2,500,000 đ
detail

- Trị liệu căng cơ, phục hồi chấn thương cho người chơi golf và các môn thể thao khác với Bác sỹ Mỹ

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - Hai Bà Trưng

3,500,000 đ
detail

Trị liệu căng cơ, phục hồi chấn thương cho người chơi golf và các môn thể thao khác với Bác sỹ Mỹ

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - Cầu Giấy

3,500,000 đ
detail

Trị liệu căng cơ, phục hồi chấn thương cho người chơi golf và các môn thể thao khác với Bác sỹ Mỹ

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - 138 Lý Tự Trọng HCM

3,500,000 đ
detail

Trị liệu căng cơ, phục hồi chấn thương cho người chơi golf và các môn thể thao khác với Bác sỹ Việt Nam

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - Cầu Giấy

3,500,000 đ
detail

Trị liệu căng cơ, phục hồi chấn thương cho người chơi golf và các môn thể thao khác với Bác sỹ Việt Nam

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - Hai Bà Trưng

3,500,000 đ
detail