Huỳnh Tấn Phong

BSCKII Huỳnh Tấn Phong

Mắt
Đánh giá: 5
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Nguyên Giám đốc bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ
Nguyên phó giám đốc bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội
Giám đốc chuyên môn Trung tâm Mắt công nghệ cao 3P Sài Gòn
Bài viết liên quan