TS. BSCKII Chu Minh Hà

BS TS. BSCKII Chu Minh Hà

Nội Tim Mạch
Lượt hẹn khám: 23
Lượt gọi khám: 3
Đánh giá: 5 (15 đánh giá)
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa Nội Tim mạch
Nguyên Trưởng khoa Tim mạch, Phó Giám đốc trung tâm Tim mạch Bệnh viện E
Hơn 30 năm kinh nghiệm khám và điều trị các bệnh Tim mạch
Bác sĩ nhận khám các bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên

Quá trình công tác

  • (1989 - 2000) Bác sĩ khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng
  • (2000 - 2004) Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng
  • (2004 - 2006) Bác sĩ khoa Tim mạch, Bệnh viện E
  • (2006 - 2008) Phó khoa Tim mạch, Bệnh Viện E
  • (2008 - 2009) Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh Viện E
  • (2009 - 2013) Trưởng khoa Tim mạch , Phó Giám đốc trung tâm Tim mạch, Bệnh Viện E
  • (2013 - 2016) Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Bệnh Viện E
  • (2016 - 2020) Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh Viện E
  • (2020 - Hiện nay) Bác sĩ Nội tim mạch, Tổ hợp y tế MediPlus
Bài viết liên quan