Đánh giá: 5 (undefined đánh giá)
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

- Năm 1974, Giáo sư Trần Ngọc Ân được cử đi tham quan, trao đổi ở Hung-ga-ri 6 tháng. 
- Năm 1984, Giáo sư Trần Ngọc Ân trở thành phó trưởng khoa – Bí thư chi bộ khoa Y trường Đại học Tây Nguyên.
- Năm 1995, từ vị trí Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nội, Giáo sư Trần Ngọc Ân trở thành giám đốc Bệnh viện E
- Từ 2004-2007, ông tiếp tục chỉ đạo chuyên môn tại Trung tâm Cơ xương khớp của bệnh viện E
- Gần 50 năm làm việc, phấn đấu không mệt mỏi trên cương vị là người thầy, người anh dìu dắt nhiều thế hệ các thầy thuốc, Giáo sư Trần Ngọc ân đã trực tiếp đào tạo nhiều cán bộ có trình độ khoa học, nhiều nhà giáo ưu tú. 
- Sau khi nghỉ hưu, Giáo sư Trần Ngọc Ân vẫn mạnh khỏe, vẫn tiếp tục sự nghiệp vì người bệnh, ông là cố vấn chuyên môn cho Bệnh viện đa khoa Hồng Phát