NGUYỄN VĂN SANH

ThsBS NGUYỄN VĂN SANH

500,000đ
Mắt
Lượt hẹn khám: 1
Đánh giá: 5
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến

Kinh nghiệm khám chữa bệnh

- Năm 1999 tốt nghiệp Đại Học Y Thái Bình
- Năm 2002 tốt nghiệp chuyên ngành định hướng chuyên khoa mắt tại Đại Học Y Hà Nội
- Năm 2009 tốt nghiệp Thạc Sĩ nhãn khoa tại Đại Học Y Hà Nội
- Từ năm 2003 đến 2010 công tác tại Bệnh Viện mắt Thái Bình
- Từ năm 2010 đến 2018 phó giám đốc tại Bệnh Viện mắt kỹ thuật cao Hà Nội
- Từ năm 2018 đến nay làm giám đốc Bệnh viện mắt kỹ thuật cao Hà Nội