Banner Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - HCM

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - HCM

Lượt ĐK: 17
Đánh giá: 5
Tầng 2, Số 40 Phạm Ngọc Thạch, Võ Thị Sáu, 3, Thành phố Hồ Chí MinhXem đường đi
Đã hết giờ làm việc (09:00 - 18:00)

Đặt khám dịch vụ

G-ADHD - Tìm hiểu nguy cơ AD...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - HCM
3,500,000 đ
detail

G-Allergy - Sàng lọc nguy cơ...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - HCM
3,500,000 đ
detail

G-Autism - Tìm hiểu nguy cơ ...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - HCM
3,500,000 đ
detail

G-Awareness - Nhận thức bản ...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - HCM
2,990,000 đ
detail

G-bright - Chỉ số trí tuệ

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - HCM
2,480,000 đ
detail

G-Care - Khởi đầu một cuộc s...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - HCM
4,950,000 đ
detail

G-Diabetes - Xét nghiệm Nguy...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - HCM
3,500,000 đ
detail

G-Health D - Nguy cơ Ung thư...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - HCM
3,500,000 đ
detail

G-Health F - Nguy cơ Ung thư...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - HCM
3,500,000 đ
detail

G-Health M - Nguy cơ Ung thư...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - HCM
3,500,000 đ
detail