Banner Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - Hà Nội

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - Hà Nội

Lượt ĐK: 46
Đánh giá: 5
Tầng 9, Trung Tâm Đổi Mới Sáng Tạo Quốc Gia - NIC, số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Thành phố Hà NộiXem đường đi
Đã hết giờ làm việc (09:00 - 12:00, 13:00 - 18:00)

Đặt khám dịch vụ

G-ADHD - Tìm hiểu nguy cơ AD...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - Hà Nội
3,500,000 đ
detail

G-Allergy - Sàng lọc nguy cơ...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - Hà Nội
3,500,000 đ
detail

G-Autism - Tìm hiểu nguy cơ ...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - Hà Nội
3,500,000 đ
detail

G-Stroke - Tìm hiểu nguy cơ ...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - Hà Nội
3,500,000 đ
detail

G-Awareness - Nhận thức bản ...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - Hà Nội
2,990,000 đ
detail

G-bright - Chỉ số trí tuệ

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - Hà Nội
2,480,000 đ
detail

G-Care - Khởi đầu một cuộc s...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - Hà Nội
4,950,000 đ
detail

G-Diabetes - Xét nghiệm Nguy...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - Hà Nội
3,500,000 đ
detail

G-Health D - Nguy cơ Ung thư...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - Hà Nội
3,500,000 đ
detail

G-Health F - Nguy cơ Ung thư...

Genetica - Xét Nghiệm Gen Công Nghệ Mỹ Cho Người Châu Á - Hà Nội
3,500,000 đ
detail