Banner Hệ Thống Y Tế Thu Cúc TCI

Hệ Thống Y Tế Thu Cúc TCI

Lượt ĐK: 105
Đánh giá: 5
286 Thụy Khê , Bưởi, Tây Hồ, Thành phố Hà NộiXem đường đi
Đã hết giờ làm việc (08:00 - 17:00)

Đặt khám dịch vụ

Gói khám - Sàng lọc hình ảnh...

Hệ Thống Y Tế Thu Cúc TCI
30,472,900 đ
detail

Gói khám - Sàng lọc hình ảnh...

Hệ Thống Y Tế Thu Cúc TCI
36,237,900 đ
detail

Gói khám - Sàng lọc hình ảnh...

Hệ Thống Y Tế Thu Cúc TCI
36,891,900 đ
detail

Gói khám - Sàng lọc hình ảnh...

Hệ Thống Y Tế Thu Cúc TCI
26,872,900 đ
detail

Gói khám - Sàng lọc hình ảnh...

Hệ Thống Y Tế Thu Cúc TCI
28,072,900 đ
detail

Gói khám - Sàng lọc hình ảnh...

Hệ Thống Y Tế Thu Cúc TCI
28,426,900 đ
detail

Gói khám - Sàng lọc hình ảnh...

Hệ Thống Y Tế Thu Cúc TCI
23,077,900 đ
detail

Gói khám - Sàng lọc hình ảnh...

Hệ Thống Y Tế Thu Cúc TCI
24,277,900 đ
detail

Gói khám - Sàng lọc hình ảnh...

Hệ Thống Y Tế Thu Cúc TCI
24,631,900 đ
detail

Gói khám sức khỏa tổng quát ...

Hệ Thống Y Tế Thu Cúc TCI
8,709,800 đ
detail