Banner Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN -  138 Lý Tự Trọng  HCM

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - 138 Lý Tự Trọng HCM

Lượt ĐK: 10
138 Lý Tự Trọng, Bến Thành, 1, Thành phố Hồ Chí MinhXem đường đi
Đang mở cửa (08:00 - 19:00)

Đặt khám dịch vụ

Điều trị cong vẹo cột sống, ...

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - 138 Lý Tự Trọng HCM
2,400,000 đ
detail

Trị liệu các bệnh lý cột sốn...

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - 138 Lý Tự Trọng HCM
3,500,000 đ
detail

Trị liệu các bệnh lý cột sốn...

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - 138 Lý Tự Trọng HCM
2,500,000 đ
detail

Trị liệu căng cơ, phục hồi c...

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - 138 Lý Tự Trọng HCM
3,500,000 đ
detail

Trị liệu căng cơ, phục hồi c...

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - 138 Lý Tự Trọng HCM
3,500,000 đ
detail

Trị liệu Dịch vụ đau lưng, đ...

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - 138 Lý Tự Trọng HCM
3,500,000 đ
detail

Trị liệu Dịch vụ đau lưng, đ...

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - 138 Lý Tự Trọng HCM
2,500,000 đ
detail

Chụp Xquang ( 1 tư thế)

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - 138 Lý Tự Trọng HCM
200,000 đ
detail

Đầm rung trị liệu

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - 138 Lý Tự Trọng HCM
400,000 đ
detail

Điều trị cơ chuyên sâu

Phòng Khám Chuyên Khoa Vật Lý Trị Liệu Và Phục Hồi Chức Năng DR.ALLEN - 138 Lý Tự Trọng HCM
500,000 đ
detail