Banner Trung Tâm Y Khoa Hà Nội 4.0+

Trung Tâm Y Khoa Hà Nội 4.0+

Lượt ĐK: 94
Đã hết giờ làm việc (07:00 - 11:30, 13:30 - 17:00)

Đặt khám dịch vụ

Khám BSCKII

Trung Tâm Y Khoa Hà Nội 4.0+
200,000 đ
detail

Khám Nội BSCKI

Trung Tâm Y Khoa Hà Nội 4.0+
100,000 đ
detail

Khám Phó giáo sư

Trung Tâm Y Khoa Hà Nội 4.0+
350,000 đ
detail

Khám Phó trưởng khoa

Trung Tâm Y Khoa Hà Nội 4.0+
200,000 đ
detail

Khám thạc sĩ

Trung Tâm Y Khoa Hà Nội 4.0+
200,000 đ
detail

Khám tiến sĩ

Trung Tâm Y Khoa Hà Nội 4.0+
250,000 đ
detail

Khám TMH thường

Trung Tâm Y Khoa Hà Nội 4.0+
100,000 đ
detail