Nữ, 27 tuổi

Em bị vẹo cột sống, có cách nào trị cho cột sống sống thẳng lại được không thưa bác sĩ?

15/08/2023

2 Trả lời

0 Cảm ơn

ĐẶT CÂU HỎI VỚI BÁC SĨ

avatar-user
Tuổi
Thêm ảnh
* Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị công khai