Nam, 29 tuổiĐã đóng

Cảm giác người ớn lạnh , tiêu chạy , ho , mệt mỏi trong người là biểu hiển j nhỉ bác sỹ

20/04/2023

3 Trả lời

0 Cảm ơn

Hồ Minh Tâm

Hồ Minh Tâm

Bạn hiện tại có ở vùng có Covid không

20/04/2023

Hồ Minh Tâm

Hồ Minh Tâm

Bạn có sốt không

20/04/2023

Hồ Minh Tâm

Hồ Minh Tâm

Chào bạn

20/04/2023

ĐẶT CÂU HỎI VỚI BÁC SĨ

avatar-user
Tuổi
Thêm ảnh
* Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị công khai