BS ThS.BSCKII. Nguyễn Thu Hà

Chuyên khoa Lao và bệnh phổi
Nội khoa
Hô hấp
Lượt hẹn khám: 511
Đánh giá: 5 (18 đánh giá)
Lịch khám tại viện
Lịch tư vấn trực tuyến

Đánh giá từ người bệnh (3)

NGUYỄN THỊ THÂN THƯƠNG
04/12/2023
TRẦN THỊ CHÍCH
Khám tự nguyện khá nhanh gọn
20/11/2023
NGUYỄN VĂN TOÀN
30/04/2023
Bài viết liên quan