Đặt khám trước qua IVIE - Bác sĩ ơi

Chọn bác sĩ

Chuyên khoa
Hình thức khám

BS Ths.Bs. Vũ Đỗ

399
5
Bệnh Viện Phổi Trung...
Nội khoa
Giá khám:
200,000đ

BSCKI Nguyễn Trung Trinh

99
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Nhi
Giá khám:
150,000đ

BS Hoàng Thị Bạch Dương

163
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Nội tổng hợp
Giá khám:
150,000đ

BS Trần Phương Thảo

313
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Nội tổng hợp
Giá khám:
150,000đ

ThS Nguyễn Duyên

3187
4.95
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Nhi
Giá khám:
150,000đ

Ths.BS Hà Lương Yên

74
4.4
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Nội tiết
Giá khám:
150,000đ

BS Nguyễn Thị Thuỷ

4827
4.99
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Giá khám:
150,000đ

BS Nguyễn Trung Việt

2701
4.94
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Tai Mũi Họng
Giá khám:
150,000đ

Ths.BSNT Trần Thị Hoa

2542
4.95
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Nhi
Giá khám:
150,000đ

ThS Lê Đức Việt

214
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Nội tim mạch
Giá khám:
150,000đ

BS Trần Bảo Trang

64
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Nội tim mạch
Giá khám:
150,000đ

Ths.BSNT Đoàn Thị Hằng

53
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Hô hấp
Giá khám:
150,000đ