Đặt khám trước qua IVIE - Bác sĩ ơi

Chọn bác sĩ

Chuyên khoa
Hình thức khám

ThS LÊ VĂN VINH

1158
4.98
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Nội khoa
Giá khám:
150,000đ

BS Mai Duy Hiền

1012
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa lao và bệnh phổi
Giá khám:
150,000đ

Ths.BSNT Nguyễn Mạnh Thế

423
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Lao và bệnh phổi
Giá khám:
150,000đ

Ths.BSNT Lê xuân quý

1064
4.67
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Cấp cứu
Giá khám:
150,000đ

BSCKII Phạm Đình Đồng

226
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Hô hấp
Giá khám:
150,000đ

BS Nguyễn Công Tâm

1414
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Nội tổng hợp
Giá khám:
150,000đ

BS Đỗ thị xuân

179
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Mắt
Giá khám:
150,000đ

BS NGUYỄN HOÀNG ANH

964
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Tiêm Chủng
Giá khám:
150,000đ

BS Ths. BS Hàn Quỳnh Anh

516
5
Bệnh Viện Phổi Trung...
Chuyên khoa Nội khoa
Giá khám:
200,000đ

ThS BS. Nguyễn Huyền Nhung

1084
4.98
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Nội tiết
Giá khám:
150,000đ

TS Phan Thảo Nguyên

16
5
Trung Tâm Tim Mạch
Chuyên khoa tim mạch
Giá khám:
250,000đ

PGS Phạm Thị Kim Lan

6
5
Trung Tâm Tim Mạch
Nội tim mạch người lớn
Giá khám:
500,000đ