Đặt khám trước qua IVIE - Bác sĩ ơi

Chọn bác sĩ

Chuyên khoa
Hình thức khám

TSBS Nguyễn Anh Tuấn

26
5
Chuyên khoa Nội hồi

BSCKII Đoàn Việt Quân

22
5
Chuyên khoa Phẫu thu

ThsBS Lê Quốc Việt

22
5
Chuyên khoa Nội hồi

PGSTS Dương Đại Hà

21
5
Chuyên khoa Phẫu thu

TSBS Đỗ Ngọc Sơn

20
5
Chuyên khoa Phẫu thu

TSBS Nguyễn Xuân Hòa

20
5
Chuyên khoa Phẫu thu

TS Phan Bá Hải

20
5
Chuyên khoa Phẫu thu