Đặt khám trước qua IVIE

Chọn bác sĩ

BS. Nguyễn Trung Việt

2667
4.98
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Tai Mũi Họng
Giá khám:
150,000đ

BSCKII. Nguyễn Đình Tuấn

774
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên Khoa Thần Kinh
Giá khám:
150,000đ

ThS. Hoàng Minh Trung

278
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Nội tim mạch
Giá khám:
150,000đ

ThS. Lê Đức Việt

208
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Nội tim mạch
Giá khám:
150,000đ

BS. Trần Bảo Trang

62
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Nội tim mạch
Giá khám:
150,000đ

Ths.BSNT. Đoàn Thị Hằng

52
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Hô hấp
Giá khám:
150,000đ

ThS. LÊ VĂN VINH

1109
4.98
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa tiêu hoá
Giá khám:
150,000đ

BS. Phạm Thị Ngọc Đào

86
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Nhi
Giá khám:
150,000đ

ThS. Nguyễn Thị Lý

639
4.75
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Nội Cơ Xương Khớp
Giá khám:
150,000đ

BS. Mai Duy Hiền

1007
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Hô hấp
Giá khám:
150,000đ

Ths.BSNT. Nguyễn Mạnh Thế

419
5
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên Khoa Đa Khoa
Giá khám:
150,000đ

Ths.BSNT. Lê xuân quý

1063
4.64
Bác Sĩ Ơi - Phòng Kh...
Chuyên khoa Nội hồi sức tích cực
Giá khám:
150,000đ