Banner Phòng Khám Mắt Như Giang (Như Giang Clinic)

Phòng Khám Mắt Như Giang (Như Giang Clinic)

Lượt ĐK: 3
Đánh giá: 5
60 Nguyễn Thị Minh Khai, Thạch Thang, Hải Châu, Thành phố Đà NẵngXem đường đi
Đang mở cửa (10:30 - 12:00, 16:30 - 19:00)

Đặt khám dịch vụ

Bóc giả mạc

Phòng Khám Mắt Như Giang (Như Giang Clinic)
100,000 đ
detail

Bóc sợi giác mạc

Phòng Khám Mắt Như Giang (Như Giang Clinic)
50,000 đ
detail

Bơm thông lệ đạo

Phòng Khám Mắt Như Giang (Như Giang Clinic)
200,000 đ
detail

Cắt chỉ khâu da mi

Phòng Khám Mắt Như Giang (Như Giang Clinic)
100,000 đ
detail

Cắt chỉ khâu giác mạc

Phòng Khám Mắt Như Giang (Như Giang Clinic)
200,000 đ
detail

Đo khúc xạ mắt - Thử kính

Phòng Khám Mắt Như Giang (Như Giang Clinic)
120,000 đ
detail

Đo nhãn áp

Phòng Khám Mắt Như Giang (Như Giang Clinic)
50,000 đ
detail

Khám Mắt

Phòng Khám Mắt Như Giang (Như Giang Clinic)
120,000 đ
detail

Lấy dị vật giác mạc nông

Phòng Khám Mắt Như Giang (Như Giang Clinic)
120,000 đ
detail

Lấy dị vật giác mạc sâu

Phòng Khám Mắt Như Giang (Như Giang Clinic)
170,000 đ
detail